Vej og bronavne i Kasted

Det røde led:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
“oppe ved vejen til Søften. Her var en korsvej, hvorfor man troede her gik spøgeri.”
K V ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Det Røde Vadested:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Et gammelt vadested.
K. VS St.inst. 9. JV16.6.1998.

Fæe Driften:
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
øst for vejen til Ølsted.
(Se Vestre Fort Fald)
KBG V ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Jordmorvejen:
Matr.nr. Kasted by Kasted
Smal markvej / sti der fra Kasteds vestlige del forløber mod syd-vest forbi Kærgaard til Tilst. På ældre kort står der “mod Geding“, altså har det også tidligere været vejen mellem Kasted og Geding.
nummer – 5 – på kortet    klik her
K og T M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Kasted Vad eller Kastedvad Bro:
Matr.nr.
Passage (først vad senere bro) over Egå øst for Kasted, tæt ved det sted “ hvor Kasted sogns østgrænse når længst mod vest.”
nummer – 8 – på kortet  klik her
K VS, BR ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

 

Kastedvej:
nummer 1 på kortet  klik her

Kasted Byvej:
nummer 7 på kortet  klik her

Kasted Tværvej:

Kærbyvej:
nummer – – på kortet   
Klik her

Mosenstie:
(1799)
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
Stien til Mosen øst for Kasted.
nummer – 4 – på kortet  klik her
K V (?) JV 6.2.2000.

Ny Mølle Bro:
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
“Går over Egåen ved sognets østgrænse syd for Ny Mølle i Lisbjerg sogn.”
K BR ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000

Revelhøjvej:
nummer – 2 –  på kortet    klik her

Topkærvej:
nummer – 3 – på kortet      klik her