Andre nyere lokaliteter i Tilst

Albertsvænge:
Er et handicappede/botilbud/bofællesskab og bostøtte for udviklingshæmmede og senhjerneskadede personer i Århus kommune,
nummer –17 på kortet.  Klik her
T. BB. BS

Blomsterkvarteret:
Parcelhuskvarter
nummer –30– på kortet.  Klik her
T. BB. BS

Ertebjerg:
Boligforeningsbyggeri fra 1980’erne
nummer –15– på kortet.  Klik her
T. BB. BS

Engdraget:
her er bygget et villakvarter på/ved engjorden.
nummer – 6– på kortet. Klik her
T. BB. BS

Græsvangen:
Boligforeningsbyggeri
nummer – 8 – på kortet  Klik her
T. BB. BS

Græsvangen 
“Statsbo”
nummer – 9 – på kortet. Klik her
T. BB. BS

Gymnasiet:
Langkær Gymnasium blev bygget i 1974 på den jord kommunen havde købt fra den nedlagte gård, Taastumgaard,
nummer – 16 – på kortet. Klik her
T. BB. BS

Havkærparken:
Er bygget op om vejen af samme navn.
nummer – 31 –  på kortet   Klik her
T. BB. BS

Havkærvænget:
Er bygget op om vejen af samme navn.
nummer – 32 – på kortet  Klik her
T. BB. BS

Lille Tilst:
en del af Tilst Vestervej.
nummer – 29 – på kortet. Klik her
T. BB. BS

Kileparken:
Parcelhuskvarter
nummer –14 – på kortet. Klik her
T. BB. BS

Langkærparken:
Boligforenings byggeri bygget på Torstilgaards jorder, da gården i 1968 blev nedlagt.
nummer – 10 –  på kortet. Klik her
T.BB. BS

Lerbjerg:
her er bygget et villakvarter på/ved den gamle lergrav.
nummer – 5– på kortet. Klik her
T. BB. BS

Lokalcenter Havkær:
Er ikke et stednavn, men som navnet siger det lokale ældrecenter.
nummer –11– på kortet  Klik her
T. BB. BS

Mosedraget:
boligforeningsbyggeri
nummer –23 – på kortet.  Klik her
T. BB. BS

Søhøjen:
Er forskelligt boligbyggeri med start  i 2003, Søhøjen ligger på det sted hvor stednavnet Søhøjen også findes
nummer – 7– på kortet. Klik her
T. BB. BS

Tilst Kirke:
nummer –1– på kortet. Klik her
T. BB. BS

Tilst Skole:
nummer –12– på kortet.  Klik her
T. BB. BS

Tingagergård:
Tingagergårdens målgruppe er voksne udviklingshæmmede og voksne udviklingshæmmede med autisme. Tingagergården vil gradvist blive omdannet til at bestå af bo- og dagtilbud til voksne udviklingshæmmede med autisme.
nummer –33 – på kortet  Klik her
T. BB. BS

Thoralds hus:
Gedingvej 2, er et bindingsværkshus fra 1700 tallet, som er restaureret og nu ejes af “Fonden til Gedingvej 2´s bevarelse”
nummer  – 4 –   på kortet. Klik her
T. BB. BS

Tuestenen:
danner bolig for voksne brugere af psykiatrien
nummer – 34 – på kortet.  Klik her
T. BB. BS

Tåstumvænget:
nummer – 13 – på kortet. Klik her
T. BB. BS

Østerløkken:
Parcelhuskvarter
nummer –3 – på kortet.  Klik her
T. BB. BS