Mosenavne i Kasted

Mose:
På senere kort kaldet Kasted Mose. Omfatter  matr.nr. Kasted by, Kasted.  Beliggende vest for Kasted by og afgrænses mod vest af Moseåen, som her danner sognets vestgrænse.Benævnelsen “Byens Skottørve Mose” findes også to andre steder i sognet, begge i den østligste del tæt på Viemose Agre, matr.nr. 7y og 7x Kasted by, Kasted.
nummer –4 – på kortet    klik her
K. ØM MO MK 1799. JV 6.2.20.  

Høi Mose (1799):
Matr.nr. Kasted by, Kasted nordøst for Kasted
nummer – 19 –  på kortet  klik her
 K MO (?) JV 6.2.2000.

Over Vei Mose (1799):
Skulle iflg. kilden sydvest for Veimose Ager). Ligge (på matr.nr. Kasted by, Kasted) Øst herfor lå byens Mose. Fremgår ikke af Markkortet 1799. måske en fejlskrivning, jfr. ovenfor.
K MO ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Mose områderne i Kasted sogn
Klik her for at se foto

.Sandagers. Mose Sandsagre. S.-Sand Agre. Sandhøj Agre. (1799):
Matr.nr. Kasted by, Kasted. Navnet hentyder til jordens Bonitet.
K ØM M /MO (?) JV 6.2.2000.Sandager Mose
Iflg. Markkortet 1799 beliggende på matr.nr. 8g Kasted by, Kasted, umiddelbart nord for Sand Agre.
nummer – 17 –  på kortet     klik her
 K. ØM MO. (M K 1799) JV 1.6.1999

Støv Mose (1799):
Matr.nr. Kasted by, Kasted.
En mose hvor man dæmmede op for vandet, “Støv” af “stuve”
 K MO (?) JV 6.2.2000.

Viddemosen:
Matr.nr. 7s og 7y Kasted by; Kasted.
Lille mosehul beliggende syd for vejen mellem Kasted og Ny Mølle.
På udskiftningskortet 1799 er det stavet ‘Vie Mose’. Her findes også navnet ‘Viemose Agre’ og ‘Viemose Bl.’ I 1922 blev navnet stavet ‘Viddemose’ = mose med vidjer.
‘Vi’i stednavne fortolkes som offersted og helligdom. Navne på ‘Vi(e)’ kan også betyde ‘pil’, ‘vig’ og ‘skov’.
nummer  – 31 – på kortet  klik her
 K. MO. Hdb. Dk sn2., s. 186). JV 28.11.1997.