Geding

Geding:
Navnet Geding (1664 Gjeding, stammer muligvis fra et gammelt slægtsnavn Getinger, afledt af et Personnavn) oprindelig hørt til Faarup sogn i Sabro herred. Tilst sogns vestgrænse har i gammel tid været naturgivet, idet den sydvestlige udløber af Egaa her har udgjort baade sogne- og herredsgrænse. Den 1,4 ha. store Geding Sø har også ligget i grænseregionen mellem Tilst og Geding; men engang efter 1646 er der sket en forandring her i egnen, idet Geding er blevet flyttet fra Sabro- til Hasle herred; herved kom denne Landsby til at høre til Tiilst sogn, hvis grænse siden har haft en langagtig bue i vestlig retning udfor Geding bys jorde.
G. ÅSÅ 1949-51 side 40-41. IS 19.01.99

En anden forklaring er: Geding er et såkaldt –ing navn. Til dette navn findes der paraleller i de gamle danske provinser øst for sundet Getinge forekommer som stednavn baade i Skaane og Halland. Hellquist, der har behandlet i sit store arbejde” Om de svenske ortmamnen på -inge, -unge ock -unga” forklarer det som et gammelt slægtsnavn Getinger, afledt af et personnavn.
G. ØJH 1938. side 14 IS 19.01.99

Geding År 1548 Geddenng. forled dyrenavnet Ged + -ing. “Stedet med gederne”.
G. DS. IS 16.11.99

Fotografisk kort over Geding området nord med mange stednavne Klik her for at se fotokort