Stednavne

Stednavne i Tilst og Kasted sogne:

Webstedet:

Dette websted er blevet til på baggrund af et hæfte om lokale stednavne i Tilst og Kasted sogne, udarbejdet af en arbejdsgruppe under Tilst Kasted Lokalhistoriske Arkiv. Arbejdet med hæftet har stået på over en længere periode, og hæftet blev udgivet i år 2004.

Webstedet er inddelt efter de fire geografiske områder Tilst, Kasted, Geding, og Brendstrup, og igennem menuen foroven på siderne kan sider med stednavne fra de pågældende områder vælges.

Webstedet ses bedst i Internet Explorer version 5 eller nyere og med en skærmopløsning på 1024×768.

Bearbejdelse til websider Birte Skaade og Leo Olsen medio 2004.

Hæftet eller samme som en PowerPoint præsentation på en CD-rom kan købes ved henvendelse til Tilst Kasted Lokalhistoriske Arkiv, Tilst Skolevej 13A c/o Tilst Bibliotek

Du kan læse meget mere om Tilst igennem tiderne på www.tilst200aar.dk

 

Navnene kan deles i følgende hovedgrupper:

 • bynavne,
 • marknavne,
 • gårdnavne,
 • møllenavne,
 • vej-, vad- og bronavne,
 • mose navne, samt navne på sand- og lergrave og
 • naturnavne.

Indenfor er hvert ejerlav er navnene delt op i disse grupper. Indenfor er hver gruppe er navnene ordnet alfabetisk.

 

Den tilstræbte systematik i beskrivelsen af hvert navn er således:

 • Navnet, evt. med forskellige stavemåder og tilhørende årstal.
 • Stedangivelse, som f.eks. matrikelnummer.
 • Evt. Tolkning / forklaring af navnet.
 • Andre relevante oplysninger.
 • Som afslutning er der under hvert navn med småt angivet ejerlav, type, kilde, registreringstidspunkt og initialer for den person i Stednavnegruppen, som har foretaget registreringen. Hvor kilden er Stednavneoptegnelse 1921-22 er det pågældende navns nr. i optegnelsen angivet.

 

Stednavnegruppen har som sagt ikke foretaget en tolkning af navnene, men hvor der i kilderne har været en sådan, er den medtaget, ligesom evt. andre relevante oplysninger, der knytter sig til det pågældende navn er medtaget.

 

Til slut skal det understreges, at behandlingen af lokalområdets stednavne ikke er færdig. Materialet skal primært betragtes som et arbejdspapir, hvor de nu kendte stednavne er samlet. Stednavnegruppen håber, at materialet kan danne grundlag for en yderligere kortlægning og fortolkning af egnens stednavne.

Stednavnegruppen i Tilst – Kasted – Geding Lokalhistoriske Forening. Tilst, april 2000