Koder og forkortelser

Skriftlige kilder

MB = Markbog
MK = Markkort
DBS = Danske byer og sogne 1932
Dk.gd. = La Cour: Danske gårde
Dk.gd.tb. =J. Jespersen: Danske gårde i tekst og billeder
DS = Danmarks Stednavne (Københavns Universitet)
DSH = Danske slotte og herregårde 1945
DSG = Danmarks større gårde
GB1 og GB Geding bog 1 og 2. Poul Verner Christiansen: En østjysk landsbys rødder. Gedings historie indtil 1850.
Hald VS Kristian Hald: Vore Stednavne
Hdb.Dk.sn. Aa. Houken: Håndbog i danske stednavne
Jy.Ordb. Jydsk Ordbog
Ldb.Ts. Landbrugsejendomme under Tilst Sogn
Nud.Ordb. Nudansk Ordbog
Ordb.dk.sp. Ordbog over det danske sprog
St.Dk.ldb. J.J. Hansen: Større danske landbrug
St.opt Stednavneoptegnelsen 1921-22
Trap Trap Danmark
Åa.thh Århus Amt topografisk historisk håndbog
ÅSÅ Århus Stifts Årbøger

Hjælp til tolkning af vore stednavne i Tilst, Geding, Kasted, Brendstrup og Skjoldhøj sogne. Udateret kompendium fra Stednavneinstituttet, København.

Stednavneoptegnelsen 1921-22. Stednavneudvalget 1922.

Forkortelser 

Kulturlokaliteter
BB=Bebyggelse
BR = Bro
BV = Bakkevangen
E = Eng
EM = Engemarken
Ejd = Ejendom
Gd = Gård
Gk = Gadekær
LG = Lergrav
M = Mark, ager og vang
ML = Mølle
MM = Mellemmarken
MO = Mose
NV = Nørrevang
SG = Sandgrav
SM = Søndermarken
SV = Søndervangen
V = Vej / sti
VM = Vestermarken
VS = Vadested
ØM = Østermarken

Ejelav og Sogn

B = Brendstrup
G = Geding
K = Kasted
KS = Kasted Sogn
T = Tilst
TS = Tilst Sogn
TO = Todderup
KBG = Kærbygård
KKG = Koldkærgård
Naturlokaliteter
BK = Bakke / høj
KÆ = Kær
S = Skov
SØ = Sø / gadekær
VL = Vandløb

Institutioner
St.inst. = Stednavneinstituttet
TKG.Lok.hist.= Tilst Kasted Geding Lokalhistoriske Forening
Personer
BS = Birte Skaade, TKG.Lok.Hist.
IS = Ib Skaade, TKG.Lok.Hist.
JV = Jørgen Viemose, TKG.Lok.Hist.