Kværnstenen

Der er tale om en underligger fra en skubbekværn, som på et tidspunkt er blevet kløvet, så det ene ende parti er blevet fjernet. I brudfladen er der senere blevet indhugget en skål-grube/tegn, som efter H. J. Madsen, Moesgård Museum, er en ægte skålgrube fra oldtiden. Skubbekværne blev i romersk jernalder vistnok omkring 200- 300 e. Kr., afløst af drejekværne, vores skal nokdateres noget tidligere, da skålgruberne menes at tilhøre yngre stenalder og bronzealder. Er du interesseret i at vide mere om skålgruber, kan du finde mere om skålgruber i P. V. Globs bog, ” Helleristninger i Danmark” fra 1969, hvor hanbehandler alle de dengang kendte sten med skålgruber. På side 128 nævner han også to andre skubbekværne med skålgruber, men vores har han ikke haft kendskab til (jævnfør hans fundliste s. 277
Stenen er fundet på Magdalenelysts jorder og er registreret i Landets Centralregister for fortidsfund.

Foto af Kværnstenen på sin plads ved indgangen til Egnsmuseet, bemærk størrelses forhold til 10 kronen.