Geding mosenavne

Birkholm:
Et stykke eng med vand eller mose omkring og bevokset med birketræer.(1926: Birkholmskifterne).
nummer 4 på kortet. 
Klik her
 G. MO. St.inst. 8. og GB1 side 122. IS 21.04.98.

Geding Mose:
nummer 7 på kortet. 
Klik her
 G. MO. St.inst IS

Gyldingsmose:
eller Gyldings ager
Yderste Gyldingagre (jfr. 1926: Gyldingsmose) “Måske stedet med den gule bevoksning”; at det skulle have noget med “guld” at gøre og have forbindelse med et guldfund på stedet (ligesom man antager i Gylling sogn), er mindre sandsynligt.
nummer 12 på kortet. 
Klik her
 G. MO. GB1 side 121. IS

Skomagerkjæret:
 G. KÆ. St.inst18.. IS.

Sletmosen:
eller (Slæt-Mose)
Vel af glda. Slææt = “jævn”; om en flad strækning. (1926: Slætmose).
nummer 8 på kortet.
Klik her
G. MO. St. inst. 7. og GB1 side 122. IS 21.04.98.

Staer Mose:
Formodentlig det gl.da.ord ”star” i jysk udtalt med æ, betegner en Græsart.
G. MO. GB1 side 121. IS 21.04.98

Gammelkjæret:
eller Gammelkier agre
(1926 Gammlekjaret).
nummer 3 på kortet.
Klik her
G. MO. 19. St.inst. IS.

Lergraven:
G. GB1 side 121. IS 21.04.98

Tørvekjæret:
G. KÆ. St.inst. 17. IS

Mose områderne i Tilst og Kasted sogne Klik her for at se foto