Luftfoto Tilst by

Luftfoto Kort over Tilst by med indsatte stednavne:

Røde navne = marknavne, Gule = Bebyggelsesnavne, Orange = Gamle gårdnavne, Brune = Vejnavne, Blå = Vandområder

Marknavne:

1-Dam Spiel
2-Thaar Styldz Fald
3-Leergrafs Spiels Fald
4-De Krogede Agre
5-Gyeagers Fald
6-Usel Karls Fald
7-Lange Lyche Fald
8-Weis Fald
9-Dybkiers Blocher
10-Oldjord Blok
11-Bronjehøj
12-Tuesteen
13-Øster Toft
14-Ting
15-Pyel Agers Fald
16-Tofter
17-Ertebierre Agre
18-Steendz Ager Fald

Bebyggelsesnavne:

1 – Tilst Kirke
3 – Østerløkken
4 – Thoralds hus
5 – Lerbjerg
6 – Engdraget
7 – Søhøjen
8 – Græsvangen
9 – Græsvangen ”Statsbo”
10 – Langkærparken
11 – Lokalcenter Havkær
12 – Tilst skole
13 – Tåstumvænget
14 – Kileparken

Gamle gårdnavne:

1a – Præstegården
2 – Tilst Vestergård
2a – Niels Pedersens gård
3 – Thygesens gård ”Nørrelyst”
4 – Tornballegård
5 – Tilst Østergård
10 – Torstilgård
16 – Taastumgård

 

 

Vandområder:

1-Langkæret

Vejnavne:

1-Tilst Vestervej
2-Græsvangen
3-Langkærvej
4-Torstilgårdsvej
5-Haurumsvej
6-Tilst Skolevej
7-Brynhøjvænget
8-Havkærvej
9-Skaarups alle
10-Taastumvænget
11-Kileparken
12-Havkærparken
13-Østermarksvej
14-Tilst Søndervej
15-Blomstervej
16-Viborgvej
17-Tilst Østervænge