Luftfoto kort over Brendstrup med indsatte stednavne

Røde navne = marknavne, Gule = Bebyggelsesnavne, Orange = Gamle gårdnavne, Brune = Vejnavne, Blå = Vandområder

Marknavne:

1 Kieller agre
2 Koldbeksholm
3 Møllebaarer
4 Made Blokker
5 Skonsbjergs Huus
6 Gieldhøjs agre
7 Statskiæg
8 Skidenkiers agre
9 Skjoldveis
10 Kragrøgel
11 Olgens agre
12 Sparetoft
13 Bilbjerg

Bebyggelser:

Haveforeningen Marienlyst

Gårdnavne:

1 Brendstrup Nedergaard
2 Over Brendstrup
3 Gravgaard
4 Marienlyst
5 Hagelquists gaard
6 Vester Enggaard

Vejnavne:

1 Bækhusvej
2 Revelhøjvej
3 Herredsvej
4 Udkærsvej
23 Marienlystvej