Brendstrup

Brendstrup

Brendstrup er en gammelt kendt bebyggelse, ifølge udateret Skelm Bisp i Århus 1204-15 kaldtes den Brendistrp; i 1313 Bræmestorp mark; i 1392 Brenstorp; i1427 og 1428 Brenstorp; 1432 Bierstorp; omkring 1500 Bræmestorp; Brensdstrvp; ca. 1544, i 1599 Brendstrup; ifølge Mandtalslisten 1610 Brenstrup; ifølge Mandtalslisten 1664,og 1688 Brendstrup; Brendstrup Bye; i1844, Brendstrup. – Forleddet kunne opfattes som et tilnavn *Brænnir “den der afbrænder noget”, men denne tolkning forliges dårligt med den ældste form med -nd. En anden mulighed er et substantiv *Brændi, som ikke er overleveret som appellativ, men synes at foreligge i norske stednavne; dette *Brændi må da antages at være en afledning til substantivet brand, gl. dansk brand, oldnordisk. brandr, med en afledning. til roden i verbet brinna “brænde”, Efterleddet er torp. Der findes adskillige eksempler på -torp-navne sammensatte med et appellativ, jfr. navne som Mundelstrup, Ristrup, Dalstrup, Skovstrup.
Ifølge Hald VS: År ca. 1210 Brenditorp. Fl. Muligvis subst. Glda. Brændi ’område med stokke, stænger o.l., El torp. ”Udflytterbebyggelsen ved området med stokkene”.
B. DS. 18.05.99. IS..