Møllenavne i Kasted

I Markbogen 1682 forekommer adskillige Marknavne, hvori “Mølle” indgår. Nogle af disse navne kan måske hav forbindelse med Ny Mølle, der ligger ved Egå umiddelbart øst for Kasted sognes østgrænse, men de fleste Møllestednavne må dog uden tvivl have været knyttet til jordene, der stødte ind til en Mølle, der fandtes øst for Kasted og ikke langt fra Kasted Vad (se ovenfor). Møllen der blev nedlagt omkring 1657, lå øst for den vej, der på en dæmning fører over engene fra Kasted mod Lisbjerg. I 1683 omtales den nedlagte Mølle som “en offerfalds Quern, M en ehr nu øde och er ickun lidet vand.” I 1947 blev der foretaget en arkæologisk undersøgelse af Møllestedet. Der blev da afdækket to lange bjælker, hvor Møllen havde haft sin plads. Der blev foretaget opmålinger og udarbejdet en tegning af udgravningsstedet og dets omgivelser (jfr. Aarhus Stifts Historiske Aarbog 1949, s. 100-103). På Kasted bys kort er angivet med signatur pladsen for en Mølle ved Egå og tæt nord-øst for Kasted kirke. Denne Mølle er ikke identisk med den tidligere nævnte nedlagte Mølle, der lå længere østpå. Der har altså været mindst to Møller i sognet.
(ÅSÅ 1956) JV 6.2.2000.

Det øde Møllested
Matr.nr. “i engene på begge sider af åen.”
 KBG M/ML ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

En Vang Østen for gammel Dige
Matr.nr.
“der udeit Fald Jord Kaldis Mølle-Jorden.”
 KBG M/ML ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Gamble Møllested
Matr.nr. øst for Kærbygaard.
 K ML ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Gammel Mølsted
Matr.nr.
 KBG ML ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Koldkier Holm
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
“Øde Møllejord, fæstet fra Kierbygaard.”
 KBG M/ML ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Møler Fald
Matr.nr. øst for vejen til Ølsted.

Møler Fald
Matr.nr. Kærbygaard, Kasted
KBG M/ML ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.
“Har topgrafisk forbindelse med Gårdens
(Koldkærgaard) gamle vandmølle.”
nummer 70 på kortet     
Klik her
 KBG M/ML ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Mølholm
På MK 1799 er navnet placeret på den vestligste del
af matr.nr. 8g Kasted by, Kasted øst for Kærbyvej.
 KS ML MK 1799 og ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Møller Blockker
Må antages at være det samme, som det på Markkortet 1799 benævnte
“Møller Bl.”, som ligger nordligt på matr.nr. 6b Kasted by, Kasted.
Hen over Møller Bl. Er der med større skrift skrevet “Byens Smed”.
 KS M/ML MK 1799 og ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.

Ofveqn Møllis Ager
Matr.nr.
Lille fald ved møllested på Østermarken.
 KS M ÅSÅ 1956 JV 6.2.2000.