Tilst Marknavne

Engemarchen:
“Denne Udfalds Jord er beliggendes imellem Tiilst- og Kasted Westemarcher og strecher sig om ved Giedings Rugmark. Bemt. Jord haufuer tilforn werit Eng og auflit Høe deraf, og er nu af Tilst Bymend opbrudt og pløyer derpå og kaldes som tilforn sagt er Engemarken”
Denne Markbogens oplysninger om Tiilst Engemarck- et navn, der så vidt vides eksisterede endnu i 1949.
ÅSÅ. BS

Engemarken er opdelt i følgende agre.
Abild- Holm, – Braabierg, – Ebbis Agre, – En Høfd N. for Kaale Røgel, – Kayes Bore, – Kaalde Røgel, – Mand Røgel, – Ørbiergs Fald.

Søndermarken er opdelt i følgende agre.
Aadtbiergs Fald, – Brunehøys Fald, – Bunchsholm’s Fald, – Dam s-Spiel, – Gyeagers Fald elle (Måske Gyldagers Fald), – HuedSpiald Fald, – Høfwer Nord for Giæd Agre, – Lange Lyche Fald, – Pyel Agers Fald, – Steendz Ager Fald, – Thaar Styldz Fald, – Ting-Blockers Fald, – Weis Fald.

Østermarken er opdelt i følgende agre.
Bieltorns Agre, – Diegsager Fald, – Gade Spiels Fald, – Eggie Rygels Fald, – Kaste Blocher, – Kattekiers Fald, – Korshøys Fald, – Lang Øxen Boels Fald, – Leergrafs Spiels Fald, – Luus Rygelse Fald, – Møding høys Fald, – Nar Rach Høys Fald, – Sønder Rach Høys Fald, – Neder Tofft (Øye), – Offuer Tofft Øye, – Usel Karls Fald, – Hiord Kiers Blocher, – Nogle smaa Blocher enderne af Synder Rach Høys Fald, – Nogle Blocher udi Rach Høys Kier, – 3 Støcher for enderne af Usel Karl, – Tvende små Støcher ved den nordre side af Kieret,(Kattekieret), – Leerbiergs Fald.

Byjorden østen for Østermarken: 
Ud over ovennævnte er der i Århus Stifts Årbøger 1956 omtalt følgende navne fra bymarken i 1799: Mølbaare, – Røe Engs Fald,- Koul Agers Fald, – DrengeSpring, – Øster Lending, Hiorde Blokker

Aadtbiergs Fald:
Dette forled synes det ikke muligt at give en blot nogenlunde antagelig tolkning af.
T. M. ÅSÅ. BS

Abild- Holm:
Har nok været et isoleret areal, hvorpå der har stået æbletræer, måske vilde.
T. EM. ÅSÅ. BS

Bensholm:
Nummer – 21– på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Braabierg:
Braa- har her uden tvivl betydningen “stejl” T. EM. ÅSÅ. BS

Bieltorns Agre:
(Har nok topografisk forbindelse med Bildbjerg, hvis forled har samme betydning som Biltornsagre.) har nok i sit forled et plantenavn “ bil” med samme oprindelige betydning som bil=økse. Biltorn må efter dette have været en slåenbusk krat med store, skarpe torne der kunne lede tanken hen på en økse.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Brunehøys Fald:
Har velsagtens Topografisk forbindelse med Brunhøy i Vestermarken. Højen har vel navn efter bevoksningens farve (vel lyng).
T. SM. ÅSÅ. BS

Bunchsholm’s Fald:
Forledet betyder muligvis bunke, d.v.s. dynge, med mindre vi har en dialekt udtale af plantenavnet blåbunke, en græsart, almindelig Blåtop.
T. SM. ÅSÅ. BS

Dam Spiel:
Er en betegnelse der hentyder til en vandsamling så vel som til markens form, idet Spjæld var benævnelsen på et langt, smalt markstykke.
nummer –1 – på kortet.
Klik her.
T. SM. ÅSÅ. BS

De Krogede Agre:
Nummer –4– på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Diegsager Fald:
Har stødt op til et dige, der har dannet skel til en anden mark.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Drenge Spring:
Er et navn der kan hentyde til at drenge, (= karle, mænd) der har udført idræt der
T. M. ÅSÅ. BS

Dybkiers Blocher:
Blok var et udbredt agernavn på egnen, det hentyder mest til korte agre.
Nummer –9– på kortet.
Klik her
T. M. ÅSÅ. BS

Ebbis Agre:
Har navn efter en mand Ebbe.
T. EM ÅSÅ. BS

Eggie Rygels Fald:
“Eggie” betyder ægg, den skarpe side af en kniv. Faldet har nok været en langagtig, skarp højning i bymarken.
T. ØM. ÅSÅ. BS

En Hafue:
”En (have) syd for ung Chr. Nielsens gård.”
T. M. ÅSÅ. BS

En Hafue:
”En (have) nord for Peder Rasmussens gård.”
T. M. ÅSÅ. BS

En Høfd:
Vest for Tauerbierg Blokker.
T. M. ÅSÅ. BS

En Høfd:
N. for Kaale Røgel.
T. EM. ÅSÅ. BS

Ertebierre Agre:
Nummer –17–  på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Et Stycke:
Nord for Refhøf.
T. M. ÅSÅ. BS

Fire Blocker:
Syd for Brunhøy.
T. M. ÅSÅ. BS

Flovdal:
Var ukendt i 1956.
St.inst 12. T. M. BS.

Gade Spiels Fald:
Gadespjælsfald, havde vel forbindelse med landsbygaden.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Gyde Agre:
Nummer –20– på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Grydhøis Agre:
Nummer –33– på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Hald:
Betyder skråning, (jfr. at hælde) Beliggende?
T. M. ÅSÅ, BS

Hiorde Blokker:
Et areal hvor byens kvæghjord græssede, eller også jord, der var tillagt hjorden, dvs. Byhyrden i løn.
T. M. ÅSÅ, BS

Hiord Kiers Blocher:
Oplyser om kæret, hvor byhjorden græssede, har ligget neden for nogle korte agerblokker.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Hiest Kier Agre:
Nummer –22– på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Hued Spiald Fald:
Betyder hovedspjældsfald.
T. SM. ÅSÅ. BS

Huesbjerg:
Har i sit forled ordet hus.
T. KK. ÅSÅ. BS

Høfwer Nord for Giæd Agre:
Er vel en forager eller tværager nord for Gedeagre (hvis det da er dyrenavnet ged vi har i “Giæd Agre”)
T. SM. ÅSÅ. BS.

HönsKnold Fald:
Nummer –31– på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

HönsKnold Agre:
Nummer –22– på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Kalhoy Agre:
T. M. MK. BS

Kaste Blocher:
Det fald ”som kaldis Kaste Blocher” har grænset op til Kasted Sogn.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Kattekiers Fald:
Indeholder dyrenavnet kat, uvist hvilken grund.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Kayes Bore:
Er et navn der hentyder til gamle dyrkningsforhold, idet Bore, lig med Baare (flertal Baarer), var benævnelsen på den ager, der i om driften ikke var besået, men lå hen i naturtilstand. Det første ord i denne Markbetegnelse er sikkert personnavnet Kaie.
T. EM. ÅSÅ. BS

Knasenfald:
T. M. St.inst. BS

Korshøys Fald:
Kan bære navnet efter, at der på en oldtidshøj har været rejst et kors. Kors på åben mark var ikke ualmindelige i den katolske tid. Sådanne kors var rejst til minde om et drab eller en anden bemærkelsesværdig begivenhed.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Koul Agers Fald:
Må nok betyde, at agerfaldet har været ophøjet, rund, konveks.
T. M. ÅSÅ. BS

Kratsig:
Nummer –23– på kortet.
Klik her
T. M. St.inst. BS

Kaalde Røgel:
Oplyser om kold, antagelig leragtig jordbund.
Nummer –36– på kortet.
Klik her
T. EM. ÅSÅ. BS

Lange Lyche Fald:
Oplyser om faldets længde hen mellem hegn o. lign., idet Løkke betyder “Indhegning“.
Nummer –7– på kortet.
Klik her
T. SM. ÅSÅ. BS

Lange Skifter:
Nummer –28– på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Lang Øxen Boels Fald:
(Langeøksnebolsfald) er et navn, der oplyser os om gammel boindeling i Tiilst: Bolet som navnet vidner om, har, som det synes, fået sit navn efter Øxne (okser), som har græsset her eller været brugt til plovspand.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Leerbiergs Fald:
Lerbjergsfald.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Leergrafs Spiels Fald:
Har indeholdt byens fælles lergrav.
Nummer –3– på kortet.
Klik her
T. ØM. ÅSÅ. BS

Luus Rygelse Fald:
Insektnavnet lus kendes adskillige steder brugt som forled i højnavne. Det er derfor grund til at tro, at man også i det gamle Tiilst har benyttet det anførte insektnavn som betegnelse på en langagtig højning i
Nummer –41– på kortet.
Klik her
T. M. MK. BS.

Made Agre:
Nummer –25– på kortet.
Klik her
T. EM. MK. BS

Mand Røgel:
Er et navn der hentyder til lokalitetens overfladeformation, måske har den været langagtig som en mandsryg.
T. EM. ÅSÅ. BS

Møddiqngs-Fald:
T. M. ÅSÅ. BS

Møding høys Fald:
Mødding Fald, Har vel topografisk forbindelse med tilsvarende navn i Vestermarken.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Mølbaar:
(navnet Baare se Kays Bore)
T. ÅSÅ. BS

Nar Rach Høys Fald: Har i sit forled verdenshjørnenavnet nord. Rach kan muligvis hentyde til, at rakkere har holdt til her, eller at byens rakkerkule har været her i nærheden. Snarest er der dog grund til at tro, at Rach er et naturnavn, der oplyser om overfladeforhold og lign.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Neder Tofft (Øye):
Se Overtoftøje.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Nogle Blocher udi Rach Høys Kier:
T. ØM. ÅSÅ. BS

Nogle smaa Blocher enderne af Synder Rach Høys Fald:
Nummer –39– på kortet.
Klik her
T. ØM. ÅSÅ. BS

Nørs Ende:
(Efter verdenshjørnet)
T. M. ÅSÅ. BS

Offuer Tofft Øye:
Overtoftøje, hentyder i sit efterled til jordsmonnet. Det kan her have været en lokalitet, antagelig en sænkning som havde øjeform.
T. ØM. ÅSÅ. BS

Oldjord Blok:
Nummer –10– på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Plantebedet:
Et stykke Byjord omtrent midt i byen. Pladsen for Bystævnet.
T. M. St.inst. 1. BS.

Puge Pyt Agre:
T. M. MK. BS

Pyel Agers Fald:
Nummer –15– på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Røe Engs Fald: 
Nummer –40– på kortet.
Klik her
T. M. MK. BS.

Røde Blocker:
Nummer –26– på kortet.
Klik her
T. EM. MK. BS

Smede Blocker:
Nummer –37– på kortet.
Klik her
T. M. MK. BS.

Steendz Ager Fald:
Nummer –18– på kortet.
Klik her
T. SM. BK. BS.

Sønder Ehldals Agre:
Nummer –30– på kortet.
Klik her
T. M. MK. BS.

Sønder Ender:
Nummer –32– på kortet.
Klik her
T. M. MK. BS.

Tangrøgels Fald:
Tang anvendes i stednavne om odder og bakker der skyder sig frem i lavere terræn. Hertil kommer Røgel, der betyder “langagtig forhøjning “.
T. M. ÅSÅ. BS

Ting:
Nummer –14-på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Tofter:
Nummer –16– på kortet.
Klik her
T. SM. MK. BS

Tverbierg Blocher:
Blok var et udbredt agernavn på egnen, det hentyder mest til  korte agre.
T. M. ÅSÅ. BS

Tvende små Støcher ved den nordre side af Kieret, (Kattekieret):
T. ØM. ÅSÅ. BS

Tre Støcher for enderne af Usel Karl:
T. ØM. ÅSÅ. BS

Thaar Styldz  Fald:
Herpå er det nok ikke let at give en tilfredsstillende tolkning af navnet, der må anses for at være forskrevet, indeholder måske det gammeldanske personnavn Thort  eller navnet Torsten. Det kan også være, at et plantenavn gemmer  sig i den særegne markbetegnelse. eller også ordet Tortivel i betydning Skarnbasse.
Nummer –2– på kortet.
Klik her
T. SM. ÅSÅ. BS

Ting-Blockers Fald:
Hentyder til et gammelt midlertidigt tingsted for Hasle Herred,  må have været i Tiilst Sogn. Navnet Tings Blocher, som følger  herefter i Markbogen, vidner om det samme.
T. SM. ÅSÅ. BS

Tyesbierre Agre:
T. M. MK. BS

Usle Karle Fald:
T. SM. MK. BS

Usel Karls Fald:
Usselkarlsfald, er et navn, der hentyder til ringe Bonitet el.  lign.
Nummer –6– på kortet.
Klik her
T. ØM. ÅSÅ. BS

Weis Fald: Har formodentlig i sit forled ordet Wese i betydningen “sump,  pyt”, hvorfor navnet så oplyser om lokalitetens udrænede  tilstand.
Nummer –8– på kortet.
Klik her
T. SM. ÅSÅ. BS

Ørbiergs Fald:
Oplyser om jordsmonnet, idet Ør- sikkert også betyder “gruset højning”.
T. EM. ÅSÅ. BS

Øster Lending:
Betyder, ”det lange stykke land mod øst.
T. M. ÅSÅ. BS

Østermarken:
T. ØM. ÅSÅ. BS