Foreningen

Forening – Præsentation og formål:

Tilst Kasted Geding Lokalhistoriske Forening virker først og fremmest som støttekreds for Egnsmuseet i Tilst. og driver derudover Arkiv. Indsamlede arkivalier skal derfor indgå i arkivets samling eller udstilles på museet.

Foreningen har endvidere til formål at udbrede forståelse for, og kendskab til, lokalhistorien i området, og afholder derfor løbende fortælleaftener, foredrag, byvandringer og andre arrangementer. Foreningen udgiver også årligt en kalender med små lokalhistoriske indblik, og når lejligheden byder sig, får vi udgivet relevante lokalhistoriske bøger. Fx kan vi nævne bøgerne og Geding Bys historie i 2 bind og bogen om Søren Christian Sørensen fra Taastumgaard og hans bidrag til lokalsamfundet. Samt bogen Folk i Kasted som udkom i 2019
Derudover har vi fået lavet Tilst filmen i 2014.

Foreningen samarbejder desuden med andre lokale aktører fx Tilst Bibliotek, Medborgercenter Tilst og Fonden til besvarelse af Gedingvej 2.

Alle interesserede kan indgå medlemskab både private, virksomheder, organisation o. l. Medlemskabet koster 50 kr. årligt – 25 kr. for pensionister.

Foreningens bestyrelse mødes fire gange om året, hvor repræsentanter fra arbejdsgrupperne også inviteres med. Bestyrelsesmødet er åbent for medlemmer af foreningen.

Bestyrelsesmedlemmer:

Poul Malling: Formand
Tlf. 2714 2734

Bent Sørensen: Kasserer,
Tlf. 4091 5366

Anette Rasmussen:

Per Malling:

Ole Vinther: