Naturnavne i Tilst

Bronjehøj:
Nummer –11– på kortet.  
Klik her
T. BK St.inst.. 33. BS.

Dybkær:
T. KÆ. St.inst. 14. BS.

Elleshul:
Et udtørret Kærhul.
T. K. St.inst. 16. BSÆ.

Flovdalsbakken:
Var ukendt i 1956
T. BK. St.inst. 10. BS.

Fælledhøje:
T. BK. St.inst. 30 og 31. BS.

Gadekæret:
Også kendt som branddammen.
Nummer –19– på kortet.  
Klik her
T. sø  BS.

Grydehöy Agre: 
Nummer –33– på kortet.  Klik her
TO. M. MK. BS

Havekær:
Den inderste del af Langkær, grænser op til et par gaardes haver.
T. KÆ.. St.inst. 3. BS.

Hjordbakken:
Et lille stykke af landsbygaden, der stiger ret brat. Udtales Hjordbakket.
T. Bk St.inst. 24. BS.

Hjordkær: 
Det er ikke bydammen, men en sænkning syd for Hjordleddet
T. E. St.inst. 26. BS.

Katkær:
Del af Matr. nr. 10 af Tilst
En lille sænkning en agerlængde fra byen
T. E. St.inst. 27. BS.

Korshøj: 
T. Bk. St.inst. 29. BS.

Lyngbierre Agre
Nummer –34– på kortet.  Klik her
T. BK. MK. BS

Nordkær:
Fandtes forhen nogle brønde; var vandingssted for kvæget
TO. KÆ. St.inst. 4. BS.

Rakhøj:
Skal nok være rakkerhøj
T. BK. St.inst. 19. BS.

Rævebakkerne:
T. BK. MK. BS

Stenkelbierre Agre:
Nummer –35– på kortet.  Klik her
TO. BK. MK. BS

Tidsel Blokker:
Nummer –27– på kortet.  Klik her
T. ØM. MK. BS

Rehøj:
Om det skal henlede tanken paa Rede eller Ræd, kan ikke afgøres.
Nummer –29– på kortet.  Klik her
T. BK. St.inst.. 11 BS.

 

Rævebakkerne:
“Skår“som sandsynligvis er dannet af rindende vand. Beliggende på Stengaardens jorder.
Mundlig overlevering.
T. BK. BS. og JV 16.6.1998,

Rævsingsknold:
T. Bk. St.inst. 28. BS.

Storkflou:
Et lille stykke af landsbygaden

Svendkær:
Et udtørret Kærhul
T. KÆ. St.inst 15. BS.

Tannerevelskær:
T. KÆ. St.inst. 17. BS

Tuesteen:
nummer –12– på kortet.  Klik her
T. SM. BK. BS.

Tværbjerg:
T. BK St.inst. 13. BS.

Ørbjerg:
Skrænten fra Dallet mod vest.
T. BK. St.inst. 32. BS.og T. E St.inst., 23. BS

Øster Toft:
nummer –13– på kortet.  Klik her