Arkivet

Hvad er et lokalhistorisk arkiv:

De lokalhistoriske arkiver har til formål at indsamle, registrere og bevare historiske og kulturhistoriske materialer. og varetager bevaringen af den lokale kulturarv sammen med de øvrige kulturinstitutioner. Det er et sted hvor borgere kan komme og søge viden om lokalområdets historie og beboere.

Arkiverne adskiller sig fra museer ved at besvare en stor del skriftligt materiale frem for genstande, og kan desuden ligge inde med større eller mindre billedsamlinger.

Alle de oplysninger, man kan finde på et lokalhistorisk arkiv, kan bruges på mange måder, og vi samarbejder derfor med mange forskellige grupper. Det kan fx være skoler, ældrecentrer, kulturinstitutioner og den almene borger.

  • Hos os kan du finde:
  • Avisudklip
  • Protokoller fra forretninger, håndværkere og virksomheder
  • Materiale fra foreningslivet
  • Skøder, aftægtskontrakter, m.v.
  • Breve, skudsmålsbøger og erindringer
  • Matrikelkort og andre kort
  • Fotografier, film og lydbånd
  • Kirkebøger og folketællinger
  • Lokalhistoriske bøger

Formål:

Lokalarkivets formål er at indsamle, bevare og formidle viden om området. Vi er derfor afhængige af, at både privatpersoner, virksomheder og offentlige institutioner aflevere relevant materiale til bevaring. Vi har tavshedspligt og man kan få sine afleveringer klausuleret efter gældende arkivlovgivning.

Arkivets medarbejdere er alle frivillige, som regel seniorer, der bruger noget af deres fritid på det lokalhistoriske arbejde. Ansvaret for driften af arkivet ligger hos bestyrelsen i Tilst Kasted Geding Lokalhistoriske Forening.

Arkivet har flere tusinde billeder fra området, måske er der også et billede af din far/mor måske et skolebillede af dig selv eller måske et billede af dit barndomshjem eller lignende kom selv og se.
Der kan ses et større udsnit af billederne på

Tilst 200 år fra landsby samfund til global forstad

Disse personer møder du i Arkivet:

Ib Skaade, arkivleder

Bent Sørensen

Poul Malling