I tiden efter reformationen begynder der at brede sig tanker om en folkelig oplysning, og med en kirkelig ordinands fra 1537, kommer der noget, der minder om en skolelov. 
Men først i 1814 kommer der en egentlig skolelov og den almindelig folkeskole og en syvårig undervisningspligt for alle børn i by og på landet bliver indført. Denne lov får meget stor betydning i landdistrikterne. For efter hånden som almuen lære at læse, vokser dennes selvagtelse, det er nu ikke kun præsten der kan læse og fortolke biblen. Denne tidlige uddannelse af den brede befolkning har haft stor betydning for udviklingen af den danske identitet og opbygningen af det demokratiske samfund, Men på grund af den katastrofale økonomiske situation landet befinder sig i går det  langsomt med at gennemføre intentionerne fra skoleloven fra 1814, det tager flere årtier før lovens krav er fuldt gennemførte. 
I Tilst området vides det at der har været skoler i Geding (1815 - 1955), Kasted (ca. 1827 - 1955) og Tilst. Da Tilst Skole blev gjort til central skole blev skolerne i Geding og Kasted nedlagt. 
På grund af det store nybyggeri af boliger i området og den dermed følgende kraftige stigning i børnetallet, besluttede byrådet at bygge Skjoldhøj Skole som blev indviet i 1974.
Langkær Gymnasium der er nabo til Tilst Skole blev taget i brug  i 1975.
Tilst Skole 
Skjoldhøj Skole
Langkær Gymnasium
Elev tallet statistik
Webmaster arkivet@tilstarkiv.dk