Vi har fremstillet nogle tabeller og grafer til belysning af befolkningsudviklingen og sammensætningen i Tilst igennem lidt mere end 200 år. Tabellerne er lavet på baggrund af oplysninger i folketællingerne 1787 - 1911 og oplysninger fra Danmarks Statistik og Århus Kommune.

Tabel - Etnisk
Tabellerne i denne gruppe viser noget om det talmæssige forhold i mellem borgere af anden etnisk baggrund end dansk og den øvrige befolkning i området, og det samme forhold for skole elever

Navneskikke Navne og personer 1787,1801, 1834, 1845

Tabel - 1
Detaljeret befolknings analyse for Tilst og Kasted sogne i 1787 - 1911, og med befolkningens erhvervs sammensætning
Tabel - 2
Viser befolkningsudviklingen i Tilst og Kasted sogne 1916 - 1955 også opdelt på køn
Tabel - 3
Viser befolkningstallets udvikling for Tilst sogn for en periode på mere end 200 år 1787 - 1999

Birte Skaade 2001

Siderne i befolkningsafsnittet vise kun rigtigt med Microsoft Internet Explorer

Webmaster arkivet@tilstarkiv.dk