Før 1856 havde købstæderne monopol på handel, hvilket udelukkede oprettelse af butikker i landsbyerne. Da dette monopol blev ophævet i 1856 blev der oprettet et bælte omkring købstæderne på 1 mil hvor der ikke måtte drives høkerhandel. Denne ordning blev ophævet i 1903.

Forretninger i Tilst kom til først i 1900 tallet, samtidig med at andelsbevægelsen var blevet en del af bøndernes hverdag. Man solgte sine produkter til slagterier, mejerier og så videre, her ud over blev husmandsbrugene stykket ud fra gårdene, brugene var ikke store og kunne sjældent forsørge en familie, man var simpelthen ikke så selvforsynende længere, og måtte ud at købe varerne.

Det er denne udvikling vi her har prøvet at skildre. 

 

Vi valgte at tage forretningerne og sætte fokus på bygningen, derfor ser man flere gange at opdelingen i erhverv går i stykker, hvis der for eksempel  er startet med en købmand og der så senere kommer f.eks. en guldsmed i samme lokaler, disse forretninger der har været i samme lokaler er markeret i tabellen med svag gul.

 

Klik på se mere for at se et billede af den enkelte forretning sammen med en lille tekst. Billeder og tekst giver tilsammen et godt indtryk af handelen/forretningerne i forskellige tidsrum. Billedet fra Tilst bymidte sammen billedet af skrædderiet giver også et godt indtryk forretningernes placering den centrale del af landsbyen.

Tilst bymidte med handlende i starten af 1900tallet ( Se mere klik her)

 

 

Forretninger i Tilst fra starten af 1900 tallet til omkring kommunesammenlægning i 1970

Navn/Adresse

Bemærkninger Indehaver og lignende

Årstal Start/slut

Bagere:

 

 

Bageri

Bysmedevej 56

 

 

 

 

Brødkusk(ved Bageri)

Han boede Bysmedevej  20.  matr.nr. 7m

Startet af  Jens Thomsen som var bagermester i Tilst 1911, senere efter 1944 overgået til sønnen Henry Thomsen. Solgt til Annelise og Gunnar Jensen, der genåbner 30. april 1974 som mejeriudsalg med brød fra Mundelstrup bageri, under navnet Tilst Gamle Bageri. Selve bageriet er ombygget til beboelse.   ( Se mere klik her)

Kresten Jensen, havde landtur med hestevogn.

   ( Se mere klik her)

1918-1974

 

 

Langkærparkens Bageri

I Langkærparkens Butikscenter

Margit og ? til 1990,

hvor Ejvind Dissing købte den.

Fra omkr. 1972

Barberer:

 

 

Barber Forretning

Tilst Østervej 8  matr.nr.20b

Volmer Jensen

1946-1989

Benzin:

 

 

Benzinudsalget

ved Brugsen

Tilst  Østervej 2

 

 

Esso Service

Vagner Malling

Hjørnet Af Viborgvej/Tilst Vestervej

Matr.nr.1x   ( Se mere klik her)

Ca. 1960

 

 

Blomsterhandlere:

 

 

Blomsterhandler Havkærvej 39  matr.nr.2æ

Ved Ejnar Sørensen

Omkr. 1978

Brugsen

Tilst  Østervej 2 matr.nr.41

nu  Havkærvej 5

matr.nr. 9fæ

Brugsen startede i 1888, i det nuværende REX Cartering Tilst  Østervej 2. Uddeleren i 1911 hed Niels Peter Kristian Petersen, fra  ? til 1943 hed Niels Kristiansen, fra 1943 til 1975 hed han Svend Riis. I 1975 flyttede Brugsen i nye lokaler på Havkærvej 5, Uddeleren hed da Jørgen Kold Sørensen   ( Se mere klik her)

Se en beretning om forholdene i brugsen 1919-21

1888-

Chartring:

 

 

REX Chartering

Tilst Østervej 2   ( Se mere klik her)

Fra ca. 1976

Cykler:

 

 

Cykelhandler  Bysmedevej  85

Matr.nr.2k

Frederik Jensen  

Beliggende den tidligere telefoncentral

 

Cykelforretning Viborgvej 541

Carl Cramer kaldet Calle

1972

1974

Farvehandel:

 

 

Tilst Malerforretning og farvehandel  

Århusvej 13   tlf. 59

Senere Havkærvej 33

Matr.nr. 2u

Lilly og Erik Andersen

En håndværker der også havde forretnings udsalg

 

Omkr. 1968- efter 1984

Guldsmed:

 

 

Guldsmedeforretning

Bysmedevej 81

matr.nr.32a

I den gamle købmandsbutik

 

Grilbar:

 

 

Ved ESSO

   ( Se mere klik her)

 

Ottendals Grilbar   Bysmedevej 81

 

omkr. 1990

Pizza Phone

Langkærvej 2

Tilst Butikscenter

 

 

Havetilbehør:

 

 

Havehuset ,

Tilst Skolevej nr. 16, 

matr.nr. 7x

tlf. Tilst 6 

V. H. Schiby

Fliser flethegn havepejse drivhuse fuglebade springvand m.m.

I slutningen af 1960erne.

Hestehandler:

 

 

Hestehandler Bysmedevej 30

Matr.nr. 6i

? Jørgensen  

 

Ishuse:

 

 

Ishus

Tilst Østervej 4

Matr.nr. 28b

Kirstine Mikkelsen

 

Ishus

Ved Tilst Forsamlingshus

 

 

Købmænd:

 

 

KøbmændBysmedevej 81 Matr.nr.32a

 

Kjøbmand P. Nielsen,
Kjøbmand Mathias Sørensen,
Kjøbmand Niels Peter Nielsen,
Kjøbmand  Anders Andersen,
Kjøbmand Jens Jungesen
Kjøbmand Sv. Aage Lauersen ,
Tlf. Tilst 19
Købmand Svend Åge Lauersen fylder 50 år i 1962 og man læser da at Købmanden åbnede forretningen for 21 år siden og har i årenes løb oparbejdet en solid forretning med en fast kundekreds.
( Se mere klik her)

1901-1903
1903-1904
1904-1908
1921-1934
1934-1941
1941-

Købmandsforretning 

Tlf. Tilst 20

Sine Hansen

 

Købmand

matr. nr. 8b

R. Rasmussen

1902 -

Købmand

Jens Peter Andersen

- 1944 -

Købmand  (HOKI)

Matr.nr. 7a

Birgit og Preben Jensen

Tilst Butikcenter Langkærparken

Fra 1974-

Købmand

Matr.nr. 7a

Brandt

Tilst Butikcenter Langkærparken

 

Købmand  (TRICA)

Matr.nr. 7a

Preben Tilst Butikcenter Langkærparken

- marts 1995

Købmand 

Tilst Super

(En af de Friske)

Matr.nr. 7a

Bent Sørensen

Tilst Butikcenter Langkærparken

Fra nov. 1995-

Købmand

Havkærvej  34

før Aarhusvej 34

matr.nr. 2af

Erik Carstensen     (solgte til Hansen)

Kolonial Isenkram Legetøj

1961-

Købmand (SPAR)

Kronborgvej 3

tidl. før Viborgvej

matr.nr. 9 em

Knud Mortensen   ( Se mere klik her)

- 1974 -

Kiosk 72  

Bysmedevej 81

   ( Se mere klik her)

1972-

Ottendals Grilbar   Bysmedevej 81

 

omkr. 1990

Landbrugsmaskiner Salg og vedligehold:

 

 

Landbrugsmaskiner

Startet af Block Hansen, derefter kom Madsen til.

på hjørnet af Tilst Skolevej og Viborgvej.

Nu Tilst Skolevej 38

Matr.nr. 4i ( Se mere klik her)

 

Rimas

Landbrugsmaskiner

på hjørnet af Tilst Skolevej og Viborgvej.

Nu Tilst Skolevej 38

Matr.nr. 4i   ( Se mere klik her)

Til omkr. 1982

 

Mælkerute

(Kørende)

fra Mundelstrup Mejeri

Preben Beckmann, Den 28 februar 1974 gav han op overfor konkurrencen fra Supermarkeder og bagere, Ruten blev nedlagt da man ikke kunne finde en afløser.  

Til 1974

Mælkehandler

matr.nr. 5e Kasted

Svend Møller   ( Se mere klik her)

 

i 1952

 

Ostehandlere:

 

 

Ostehandler

Bysmedevej 30

Matr.nr.6i

Viggo Jørgensen

 

Dyrehandler

Bysmedevej 30

Matr.nr.6i

Rasmus Arvid  Holst   ( Se mere klik her)

Omkr. 1978

Osterute Kørende Bysmedevej 85

Matr.nr. 2k

Otto Pedersen (Central bestyrerindens mand)

 

Postkontorer:

 

 

Postkontor

I Langkærparkens butikscenter

I 1972 flyttede postkontoret fra Mundelstrup, til Langkærparken, hvor det var til år 2000 da det blev flyttet over i Anelystparkens Butikscenter.

   ( Se mere)

1972-2000

Rammeforretninger:

 

 

Rammeforretning Langkærvej 4

Hilmar Göth

Omkr. 1974

Skomagere:

 

 

Skomager

 

Jens V.J. Torp

Bysmedevej 2

Matr.nr. 2

 

Skrædderier:

 

 

Skrædderi    

Bysmedevej 22    

Matr.nr. 7k

Tlf. 27,  i 1940

 

Lauers  Sørensen startede  skrædder forretning i 1905 og var i familiens eje til sønnen Willemoes Sørensen holdt op og  hans moder overtog huset til beboelse.

Matriklen var i 1903 udstykket fra 7e til smed  Niels Peter Petersen.  ( Se mere klik her)                

Fra 1905

Endnu 1951

 

 

Skræddermester

Matr.nr. 4m

Niels P. Chr. Pedersen

 

1900-1912

Slagtere:

 

 

Slagterforretning

Matr.nr.7i-22b

Bysmedevej 16

(førhen 8) tlf. 39

O. Rasmussen    ( Se mere klik her)

 

Viggo Rasmussen   ( Se mere klik her) 

 

- 1952- 1965-

Specialbutikker:

 

 

Nøtten

Bysmedevej 16 førhen nr.8

Garnhus (tidligere Slagterforretning)

   ( Se mere klik her)

 

Butique "Rustik"

Todderupgård, Frømosevej

 

Omkr. 1978

Træsko:

 

 

Træskomand

 

Christen Mikkelsen

Bysmedevej 55

matr.nr. 15e

i 1911

Tilst Kødudsalg

Bysmedevej 50

Peter Eggertsen

 

 

 

 

Læs om forstadens forretningsmiljø i Tilstområdet år 2001.  Klik her

Ikke AktivIkke AktivIkke Ativ