Kvinders arbejde Madlavning   Klæder og linned
       
I det gamle landsbysamfund var det kvindernes opgave at "holde hus" - der skulle laves mad, vaskes tøj og gøres rent. Kvinderne skulle også malke køer to eller tre gange dagligt og passe fjerkræet.

Dertil kom pasning og høst af avlen fra nyttehaven samt pasning af prydhaven. Madvarerne skulle konserveres enten ved henkogning eller syltning. Og i perioder med spidsbelastning på gården som eksempelvis ved høst, roehakning og kartoffeloptagning måtte kvinderne ud i marken og tage deres tørn. Og samtidig med alt arbejdet både ude og inde skulle de mindste af børnene naturligvis passes.

Webmaster arkivet@tilstarkiv.dk