Den væsentligste forudsætning for det industrielle gennembrud var landbrugets økonomiske fremgang i kornsalgsprioden op til ca. 1870. På gårdene koncentrerede bønderne sig mere om at fremstille landbrugsvarer og opgav f.eks. fremstilling af tøj og redskaber. Dette blev i stedet fremstillet af håndværks- og industrivirksomheder. 

Men fra begyndelsen af 1870'erne faldt verdensmarkedsprisen på korn, og når dette prisfald ikke ramte den danske industri så hårdt, som det kunne frygtes, skyldtes det, at landbruget var begyndt på at omlægge produktionen fra korn til husdyr. 

Denne omlægning stimulerede på flere måder industriproduktionen. Der skulle bruges andre markredskaber til dyrkning af husdyrfoder, der skulle bruges kunstgødning til den mere intensive dyrkning af markerne, der skulle bygges nye stalde og der skulle bruges maskiner i de nye andelsmejerier og senere i slagterierne. Så omkring 1890 indtraf en ny højkonjunktur der varede indtil omkring udbruddet af 1. verdenskrig. Med omlægningen af landbrugsproduktionen og den senere højkonjunktur var der skabt gode forudsætninger for det industrielle gennembrud i Danmark.
   
På Tilst-egnen har der indtil begyndelsen af 1970'erne været fire dominerende arbejdspladser; Mundelstrup Gødningsfabrik, Tilst Teglværk, GASA Århus og Kruses Planteskole.

I 1970 åbnede lavprisvarehuset Bilka, som nu er områdets største arbejdsplads.

   
To arbejdspladser med mange beskæftigede, Mundelstrup Gødningsfabrik og Tilst Teglværk, var begge placeret lige udenfor kommunegrænsen, det var således henholdsvis Sabro-Fårup og Brabrand-Årslev kommune der fik gavn af skatteindtægterne fra virksomhederne. 

Men de fleste arbejder fra de to virksomheder boede i Tilst. Så det var hjælpekassen i Tilst-Kasted kommune der måtte træde til ved arbejdsløshed. Det fremgår af sognerådsprotokollerne at hjælpekassen i periode var hårdt trængt, da arbejdsstyrken på begge virksomheder var stærkt reduceret om vinteren.

Webmaster arkivet@tilstarkiv.dk