Tilst-området - et typisk forstadsmiljø.

For de fleste forbindes Tilst først og fremmest med store boligblokke, store parcelhuskvarterer og afdelinger af store kæde-forretninger langs Viborgvej.

Udviklingen fra landsbysamfund til moderne forstad er foregået siden 1960'erne, hvor Sognerådet i den daværende Tilst-Kasted kommune førte en aktiv politik for at tiltrække byudviklingen til den lille landkommune.

Desuden er der i de senere år kommet en anselig gruppe af borgere med udenlandsk herkomst til Tilst. Tilstedeværelsen af de mange forskellige kulturer er med til at gøre Tilst til en multikulturel forstad.

Til at belyse dette multikulturelle islæt har vi fået en række elever fra Tilst Skole til at skrive om skolen, livet, kærlighed og drømme, samt for nogles vedkommende hvad de har oplevet på deres vel til Danmark

Webmaster arkivet@tilstarkiv.dk