Bibliotek og Arkiv har fået bevilget midler fra det landsdækkende kulturprojekt under År-2000 Fonden "...herfra min verden går. Dansk identitet i fortid nutid og fremtid".
Desuden har Arkivudvalget for Lokalarkiverne i Århus Kommune og vores lokale samarbejdspartnere: Fællesrådet for Tilst True og Skjoldhøj, Tilst Skole og tst givet tilsagn om støtte.

E-mail arkivet@tilstarkiv.dk

 

Der er 12 billeder i hvert galleri, og sammen med den tilhørende tekst fortæller de alle træk fra den udvikling, der er sket i Tilst området i de sidste ca. 100 år.

Galleri 1   Galleri 2  Galleri 3  Galleri 4   Galleri5
Galleri 6  Galleri 7   Galleri 8  Galleri 9    Galleri 10 
Billeder på vers

Webmaster arkivet@tilstarkiv.dk