En liste over forsamlingslokale i Tilst området.

Stedets Navn

Bemærkninger

Bibliotek ny/gl.

 

( Se billede klik her)

Biblioteket blev i 1974 flyttet fra Tilst Skole og kom i egne lokaler i Langkærparken på Butikstorvet

Senere i -1993- flyttede Biblioteket i nye lokaler i samme kompleks som tst-aktivcenter og Tilst Skole

Boblehal

 

( Se billede klik her)

Både idrætten og skolen manglede plads og derfor kom nødløsningen i form af boblehallen på plads i 1972.

Den tidligere Brugsforening

 

 

( Se billede klik her)

I den østlige ende af den tidligere brugsforening –nu Rex- var der bygget et forsamlingslokale, som blev brugt af byens beboere som forsamlingshus indtil sidst i 1940erne. Hvornår det blev taget i brug vides ikke.

Effata – missionshus

 

 

 

( Se billede klik her)

Missionshuset lå på hjørnet af Havkærvej og Skolevej, inden det blev revet ned for en vejudvidelse i 1967.

Huset blev brugt til møder og søndagsskole. På et tidspunkt da der var mange børn i Tilst, blev det også brugt til undervisning. Det blev solgt til privat brug i 1947.

Forsamlingshuset

 

( Se billede klik her)

Tilst Kasted Forsamlingshus som tidligere var en hospitalsbarak fra Rom flyveplads ved Lemvig blev taget i brug i 1949.

Gl. Præstegård

 

 

 

Den tidligere præstebolig har foruden at være bolig for præsten også været anvendt til konfirmandundervisning. Efter krigen blev et lokale i kælderen indrettet til hjemmeværnet til samlingssted og undervisningslokale. Tilst FDF fik i mange år lov til at benytte dette lokale.

Højskole og afholdshjem

 

 

 

( Se billede klik her)

I 1885 skal huset på Gedingvej 12 efter sigende været bygget som højskole af Peder Pedersen, Marius P. L. Pedersen og I. Rasmussen.

I 1898 blev huset skødet over til ”Tilst Afholdshjem”, som i 1899 får bevilling til at drive værtshus, dog ikke undergjort øl eller brændevin.

I 1904 går huset til at være almindelig beboelse.

Lokalcenter Havkær

( Se billede klik her)

Ældrecenteret blev bygget i 1988 og huser bl.a. aktivitetsmulgheder for byens ældre.

Kirke

 

Tilst Kirke er byens ældste samlingssted, bygget i den sidste halvdel af 1100tallet, og har i alle årene været i brug som samlingssted for kirkelige handlinger.

Klubhus

 

( Se billede klik her)

Tilst Boldklubs klubhus virkede fra 1963 til 1989, hvor det måtte vige for boliger- ”Poppelhegnet”. Sognerådet bruget også huset til bl.a. fester for ældre.

Langkær Gymnasium

( Se billede klik her)

For 25 år siden byggede Århus Amt et nyt gymnasium i Tilst

Skole ”Ny”

 

 

 

( Se billede klik her)

Tilst skloe blev bygget i 1912, og udvidet i 1956, da skolerne i Geding og Kasted blev nedlagt, og børnene flyttet til Tilst Nye central skole.

I 1972 kom der endnu en udvidelse. I dag er Tilst Skole, tst-aktivcenter, Tilst Bibliotek og Egnsmuseet bygget sammen til en enhed.

Skole ”gammel”

 

 

 

( Se billede klik her)

Den gamle skole blev bygget i 1890 og afløste en ældre skole, som lå umiddelbart bag skolen mod vest.

Bygningen blev senere kommunekontor m.m., sognerådslokale og bolig for kæmneren, den er i dag overgået til privat beboelse.

Sognegården

 

( Se billede klik her)

Tilst Kasted Sognegård blev bygget i 1980, den har siden været i brug som undervisningslokale for konfirmander og mødelokale for forskellige aktiviteter.

Tst-Aktivcenter

Efter sammenlægningen af Tilst og True boldklubber belv aktivcenteret bygget og taget i brug i 1993.

Vestergården

 

 

( Se billede klik her)

I 1968 fik Tilst FPF lov af Tilst Kasted Kommune til at benytte stuehuset til Tilst Vestergård som mødelokaler. I 1970 blev Tilst FPF og Tilst FDF slået sammen, og siden har huset været i brug som kredshus for Tilst FDF.

 

Forsamlingslokaler i de forskellige boligforeninger m. m.

 

 

Listen herover er lavet af Tilst Lokalhistorisk Arkiv oplysningerne stammer ultimo år 2000, hvis du har andre oplysninger om disse forsamlingssteder, eller oplysninger der kan være med til at gøre ovenstående liste mere komplet, så vil Lokalhistorisk Arkiv gerne have del i dem. Du kan enten aflevere oplysningerne på Tilst Bibliotek, eller du kan sende os en mail dermed arkivet@tilstarkiv.dk

 

  Ikke AktivIkke AktivIkke Ativ