Foreningernes Danmark

Med indførelsen af den demokratiske forfatning i 1849 fik borgerne en udstrakt grad af forsamlings- og ytringsfrihed. Dette blev af afgørende betydning for udviklingen af det danske demokrati, og har i høj grad været med til at forme den daske identitet, folkelige initiativer kom efterhånden til at spille en stor rolle. Folkelige bevægelser eller græsrodsbevægelser er blevet brugt som betegnelse for det folkelige engagement i samfundslivet, foreningen blev den typiske model for de mest forskelligartede initiativer: Hvad enten det drejede sig om at løse en praktisk opgave, eller kæmpe for en sag, dyrke en fritidsinteresse og meget andet, så blev foreningen den måde man organiserede sig på.

En lang række foreninger har udviklet sig til store landsdækkende organisationer, eksempelvis indenfor politik og arbejdsmarkedet, og disse er efterhånden blevet en integreret og uundværlig del af samfundslivet.

Andre typer foreninger er de små lokale sammenslutninger, og nogle af disse har kun haft en kort levetid. I en periode er der  på landet eksempelvis blevet dannet foreninger til at drive frysehuse, og lign., men efter en tid er udviklingen løbet fra disse. Men uanset størrelse og betydning, så er det altid begyndt med, at en gruppe personer har taget et initiativ og er samledes om en målsætning for foreningens virke.

Nogle særlige forhold gør sig gældende for en række sammenslutninger med økonomiske formål. De kan formelt være organiseret som andelsselskaber, interessentskaber eller aktieselskaber, eksempelvis andelsmejerierne og brugsforeningerne, men som typer hører de til blandt foreningsdannelserne og er klart som en integreret del af de folkelige bevægelser.

Se foreningsliste Vi har her forsøgt at skabe en liste over foreninger i meget bred betydning, som har virket  og for manges vedkommende stadig virker i området.


Foreningens navn 
Art  Fra/til Omtale
Andelsboligforeningen i Tilst
Bolig 1999 Kom til Tilst 1999 da ældreboligerne ved Gadekæret som består af 22 huse + 1 fælleshus blev bygget.
Beboerforeningen for Tilst og Omegn
Beboer    
Borgerforeningen for Tilst-Kasted Kommune Beboer 1966/2000 Efter 1975 hed den Borgerforeningen for Tilst og Omegn.
Brynhøjvænget Grundejerforening Beboer    
Dansk Andels Gødningsforretning, Tilst afd. Landdbrug 1916/1974 I 1974 bliver den sammenlagt med Hadsten Fællesforening.

Dansk Andels Ægforretning Kreds 322

Landbrug 1936/1957 Foreningens Tilst afd.
Dansk Arbejdsmand og Specialarbejderforbund Tilst afd. Fagforbund 1896/1970

Arbejdsmændenes Fagforening For Tilst. Den blev da lagt ind under SID.  Se mere

Dart i Tilst Sport    
De Blå Spejdere Skjoldhøj Gruppe Fritid ca. 1980- DDS, eller Det Danske Spejderkorps.
Den almindelige Brandforsikring   1792  
DKP Kommunistpartiet  Politiske   De har været i Tilst i 1976-78, og sikkert både før og senere.
Engdragets Grundejerforening Beboer    
Ertebjerg  beboerforening Beboer    
Egnsmuseet, Tilst Lokalhistorie 1993 Er blevet til på baggrund af Anton Poulsens samling i Geding Forsamlingshus. Da det lukkede overdroges samlingen til Lokalhistorisk Arkiv, der  fik et Museums lokale ved det ny Bibliotek.
FDF - FPF Fritid 1945 Blev startet af daværende Pastor Steffensen Tilst. Dengang var det et rent Drengekorps, pigerne kom senere. 
Foredragsforeningen i Tilst Kultur 1927-ca.1937 Startede med Dilettant forstillinger  i 1927, og fortsatte til ca. 1937 hvor Tilst Boldklub tog over. 1946  blev den ført videre og hed nu "ECHO" som  holdt til på Mundelstrup Kro, til ca. 1970
Forsikringsforening for Heste og Hornkvæg i Tilst - Kasted Landbrug 1875-1961 Fandtes både i Kasted, Brendstrup og Tilst og er tilknyttet Jysk Andelsfoderstofforening, hvis formål var at skaffe medlemmerne gode billige foderstoffer. 
Fritidsklubben Langkærparken Beboer    
Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj Beboer 1988 Fællesrådet for Tilst True og Skjoldhøj er et samarbejde i mellem boligforeninger, institutioner, lokale foreninger, bevægelser og enkelt personer.
Fællesrådet varetager opgaver af fælles interesse f.eks. i forhold til Århus Kommune
Gartnernes Salgsforening GASA Tilst Landbrug
Gartneri
1962  
Geding Lokalforening Landbrug 1909-1969 Hvor den blev sammenlagt med Hinnerup Fællesforening
Geding Andelsmejeri Landbrug 1880-1923 Overgået til privat 1902
Geding Beboerforening Beboer    
Geding Folkedanserforening  Sport 1945-1956  
Geding Gymnastikforening Sport 1936-1946  
Geding Vandværk Beboer 1950-1983  
Gjeding  Andels fryseri Beboer 1950-1967 Et fællesfrysehus for landsbyensbeboer
Gl. Tilst Beboerforening      
Grundejerforeningen af 5/5 1975 Beboer    
Haveforeningen Marienlyst Fritid  

H/F Marienlyst - er beliggende på Marienlystvej 52, 8200 Århus N. Foreningen blev anlagt i 1983 – 1984 og udlejningen begyndte i efteråret 1983. Kolonihaveforbundets Århuskredsen stod for etableringen på i alt 167 haver.

Havkærvængets Grundejerforening Beboer    
I/S Tilst Vandværk Beboer 1911-1972  
Julens Glæde   Ca.1893 - 1970 En Forening til folk, som så satte nogle penge ind "på en bog" der så blev udbetalt til jul.
Jydsk Husmandsforenings 34. kreds Tilst Landbrug 1886 - 1988

Kassebeholdningen på 2544,35 overdroges til Galten egnens Husmandsforening.I 1889 var medlemstallet 18 arbejderfamilier.

Kasted og omegns beboerforening Beboer    
KFUM Spejderne Skjoldhøj Gruppe Fritid 1975 - Startede op 1975 med 11 børn i Skjoldhøj området. KFUM = Kristelig Forening for Unge Mænd
Kunstforeningen Havkær Kultur 1990 Blev oprettet og har til huse i Lokalcenter Havkær.
Lyngsvingets Grundejerforening Beboer    
Mosedragets Beboerforening Beboer    
Mundelstrup og Omegns Radio og Fjernsynsklub Beboer 1930 - efter 1970

Er tilsluttet Arbejdernes Radio og Fjernsynsforbund.Formålet er varetagelse af radiolyttere og seeres interesse. I 1970 fik man nye vedtægter, så da var den endnu.

Natteravnene Tilst Beboer 2000 "Natteravnene - Tilst" er en forening, der vil være med til at skabe større lokal tryghed. Vi arbejder under mottoet - din indsats gør en forskel.
Pensionistforeningen i Tilst Kasted Fritid 1947 - 2001  
Rønneparkens Grundejerforening Beboer    
Skaterforeningen Fritid 1989  

Skjoldhøjparkens
Grundejerforening

Beboer    
Smedelavet Landbrug  

Smedelauget er en nyere betegnelse for Bymændene.Selve Smedien blev solgt i 1974 til dens nuværende ejer. Se mere

Socialdemokratiet Politisk 1-8-1892  
Statstjenestemændenes Boligforening Bolig 1972 Har bygget den del af Græsvangen, afdeling 8, som hedder Statsbo. Bebyggelsen er opført 1972-73 og består af 86 boliger.
Se mere
Stengkelbjergvejs Grundejerforening Beboer    
Sønderjysk Forening for Mundelstrup og Omegn Kultur 1928 -1970  
Tant og Fjas Fritid    
Teaterforeningen Rampelyset Kultur Ca. 1970 -  Rampelyset er en videreudvikling af "ECHO"
Tilst - Kasted Lokale Foderstofforretning Landbrug   Også kendt som Tilst - Kasted Lokale Foderstof Forening
Tilst Boldklub Sport 1931 - 1979 Tilst Boldklub, nedlagdes i 1979, og blev sammen med sportsafdelinger i True og Skjoldhøj til TST79
Tilst Brugsforening Handel 1888 - Åbnede Brugsforeningen i det nuværende Rex ved gadekæret, pinselørdag 1962 drejedes nøglen sidste gang der. Tirsdag efter pinse åbnede den i sine nuværende lokaler. Se mere
Tilst Folkedanserforening Fritid 1975 Deres formål er at fremme kendskabet og stimulere interessen for gl. dansk samværdskultur, med hovedvægten på Folkedansen.
Tilst Forsamlingshus Fritid 1949 - 2000  
Tilst Kasted Geding Lokalhistorisk Forening Lokalhistorie 1985  
Tilst Kasted Sogns Spare og Laanekasse.   1872

I 1906 var den i lejet lokale hos købmand N. Hansen. I 1964 da den fusionerede med Landbosparekassen i Århus havde den tilhuse i Forsamlingshuset. I 1967 fik den nye lokaler Havkærvej 32. I 1976 kom den igen i nye lokaler denne gang Tilst Skolevej 18 hvor den lå til 199? hvor den fusionerede med Unibank.

Tilst Læsekreds Kultur   Bøger fra læsekredsen, finder man omtalt i de gamle Sogneråds protokoller i starten af 1900 tallet, Forløberen for vor nutidige Bibliotek.
Tilst og Omegns Afholdsforening   1896  
Tilst og Omegns Husmandsforening Landbrug 1910 - 1970 Hvor den blev nedlagt og lagt sammen med Århus afdelingen.
Tilst og Omegns Kontrolforening Landbrug 1929 - 1962  
Tilst Sabro Mundelstrup Konservative Politik    
Tilst Skytteforening Fritid 1952 -   
Tilst Ungdoms og Gymnastikforening Sport 195? - 1974  
Todderupparkens Beboerforening

Beboer

   
TST 79 Sport 1979 Nu blot kaldet tst:  Se mere
Venstre Politisk    
WhistKlub Fritid   Den omtales 1970 som gammel og ærværdig, den startede året med Festbanket med middag, så den må have eksisteret nogen tid.
Åbyhøj Boligforening Tilst afd. Bolig 1969 Kom til Tilst da den opførte Langkærparken 1968 -.

Århus og Omegns Mejeriforening Forsikringsforening

Landbrug 1910 - 1920 Foreningens formål er en gensidig forsikring mod død forårsaget af Mund- og Klovesyge eller  Miltbrand.

Listen udarbejdet ultimo år 2000

IKKE AKTIVIkke Aktiv