Folketro og sagn fra tidligere tider

Folketro og Bjærgfolkene

Folketro, hekse og heksehare

Folketro og sygdomme

Spøgeri og genfærd

Sagn og overtro

Landskabet her i området, med bakkesider der har været svære at dyrke, og derfor nok har lagt hen med krat og græs som  græsningsarealer. Geding Sø, Egåen, Geding og Kasted moser og i tidligere tider var Langkæret også et rigtigt kær med vand, og de mange gravhøje, der var her i området i tidligere tider, samt den ret tætte bebyggelse og de store bøndergårde, alt dette samt den kendsgerning at største parten af befolkningen var meget uoplyste, indtil at læsefærdigheder blev almindeligt udbredte  i befolkningen i anden halvdel af 1800tallet. Samt dette at man på en helt anden måde end i dag var undergivet naturens luner, og at man i stor udstrækning stod magtesløse overfor sygdomme hos både mennesker og dyr. Alle disse forhold har givet god grobund for sagn og overtro 

Webmaster arkivet@tilstarkiv.dk