Datablad for ID11 Lars Pedersen Udskriv

Navn - Lars Pedersen
Født - 02-06-1823
Født Sted - Brendstrup (Tilst)
Forældre - Gaardmand Peder-Jensen og Anejohanne-Mortensdatter
krig 1848 - Nej
krig 1849 - Nej
krig 1850 - Ja
krig 1864 - Nej
Ved afdeling institution - 7 Battailon
Ved hvilketcompagni osv - 2. Compagni
Rang - menig nr. 321
Tilnavn - Brendstrup
Tjenestegørende - 10-09-1850 til 29-04-1852
såret i krigen - Nej
Har de ligget paa Lazaret - Nej
Blev de fanget i krigen - Nej
Faar pension elller lignende - Nej
Medlem af Vaabenbrødre forening eller lign - Nej
Hvilken afdeling af denne og nummer - *
Stilling og adresse i 1876 - Landmand i Brendstrup
Viet dag - *
Viet sted - *
Hustru navn - *
Død dag - 01-05-1890
Død sted - Brendstrup
Bemærkning: *

Info:
I folketællingen 1834 ser vi at Lars (Laurs) Pedersen, der da er 10 år gammel, bor hjemme hos sine forældre sammen med i alt 7 søskende Jens-Pedersen, Morten-Pedersen, Niels-Pedersen, Maren-Pedersen, Karen Marie-Pedersdatter, Ane-Pedersdatter..
I folketællingen 1840 ser vi at Lars (Laurs) Pedersen, der da er 16 år gammel, stadig bor hjemme hos sin far, der da er blevet enkemand, de er nu i alt 6 hjemmeboende søskende Jens-Pedersen, Morten-Pedersen, Niels-Pedersen, Karen Marie-Pedersdatter, Ane-Pedersdatter.
I folkeællingen 1845 ser vi at Lars (Laurs) Pedersen der da er 20 år gammel, stadig bor hjemme hos sin far, som er enkemand, de er nui alt 5 hjemmeboende søskende Morten-Pedersen, Niels-Pedersen, Karenmarie-Pedersdatter, Ane-Pedersdatter.
I folkeællingen 1850 ser vi at Lars (Laurs) Pedersen der da er 25 år gammel, stadig bor hjemme hos sin far, som er enkemand, Lars er nu blevet bestyrer af gården de er nu i alt 4 hjemmeboende søskende Niels-Pedersen, Karenmarie-Pedersdatter, Ane-Pedersdatter.
I folketællingen 1855 hvor Lars (Laurs) Pedersen der da er 31 år gammel og har deltaget i krigen 1850 ser vi at tilsyneladende har en af Lars Pedersens søskende Niels-Pedersen overtaget gården og Lars (Laurs) Pedersen er nu blevet tjenestekarl hos ham.
I folketællingen 1860 hvor Lars (Laurs) Pedersen der da er 36 år gammel, ser vi at Lars Pedersen stadig er tjenestekarl hos sin broder Niels-Pedersen.
I folketællingen 1870 hvor Lars (Laurs) Pedersen der da er 45 år gammel, bor hos sin bror Niels-Pedersen han benævnes nu blot som slægtning.
I folketællingen 1880 ???
Død 1. maj 1890

Tilst Kasted Lokalhistoriske Arkiv, ?  arkivet@tilstarkiv.dk  É8713 1820