Naturnavne i Tilst

 

Bronjehøj
nummer -11- på kortet.  Klik her
T. BK St.inst.. 33. BS.

Dybkær
T. KÆ. St.inst. 14. BS.
 
Elleshul
Et udtørret Kærhul
T. K. St.inst. 16. BSÆ.

Flovdalsbakken
Var ukendt i 1956
T. BK. St.inst. 10. BS.

Fælledhøje
T. BK. St.inst. 30og31. BS.

Gadekæret
Også kendt som branddammen
nummer -19- på kortet.  Klik her
T. sø  BS.

Grydehöy Agre
nummer -33- på kortet.  Klik her
TO. M. MK. BS

Havekær
Den inderste del af Langkær, grænser op til et par gaardes haver
T. KÆ.. St.inst. 3. BS. 

Hjordbakken
Et lille stykke af landsbygaden, der stiger ret brat. Udtales Hjordbakket.
T. Bk St.inst. 24. BS.

Hjordkær
Det er ikke bydammen, men en sænkning
syd for Hjordleddet
T. E. St.inst. 26. BS.

 

Katkær
del af Matr. nr. 10 af Tilst
En lille sænkning en agerlængde fra byen
T. E. St.inst. 27. BS.

Korshøj
T. Bk. St.inst. 29. BS.
 
Lyngbierre Agre
nummer -34- på kortet.  Klik her
T. BK. MK. BS
 
Nordkær
Fandtes forhen nogle brønde; var vandingssted for kvæget
TO. KÆ. St.inst. 4. BS.
 
Rakhøj
Skal nok være rakkerhøj
T. BK. St.inst. 19. BS.
 
Rævebakkerne
T. BK. MK. BS
 
Stenkelbierre Agre
nummer -35- på kortet.  Klik her
TO. BK. MK. BS
 
Tidsel Blokker
nummer -27- på kortet.  Klik her
T. ØM. MK. BS

Rehøj
Om det skal henlede tanken paa Rede eller Ræd, kan ikke afgøres
nummer -29- på kortet.  Klik her
T. BK. St.inst.. 11 BS.

 

Rævebakkerne
“Skår“som sandsynligvis er dannet af rindende vand. Beliggende på Stengaardens jorder.
Mundlig overlevering.
T. BK. BS. og JV 16.6.1998,
 
Rævsingsknold
T. Bk. St.inst. 28. BS.
 
Storkflou
Et lille stykke af landsbygaden
 
Svendkær
Et udtørret Kærhul
T. KÆ. St.inst 15. BS.
 
Tannerevelskær
T. KÆ. St.inst. 17. BS
 
Tuesteen
nummer -12- på kortet.  Klik her
T. SM. BK. BS.
 
Tværbjerg
T. BK St.inst. 13. BS.
 
Ørbjerg
Skrænten fra Dallet mod vest.
T. BK. St.inst. 32. BS.og T. E St.inst., 23. BS
 
Øster Toft
nummer -13- på kortet.  Klik her