banner

Geding Sø

 

Mens du kører ad Geding Søvej mod Geding kan du på højre hånd se Geding Sø

 


 

Overfor på venstre side af søen og vejen ses 4 husmandssteder, som er udstykket fra Gedinggård i 1928.    (Øverste billede)

Klik på billederne for at se dem i en større udgave.


Geding sø
. Matr. nr. 23

Søens areal er ca. 5,8 ha, heraf ca. 4 ha åbent vand. Største dybde er ca. 3.7 m og vandudskiftningen er ca. 2 gange årligt. Egåen udspringer ved søens østlige ende.

Hvordan Geding Sø blev skabt:
Engang i længst forsvundne tider boede der i en høj ved Hasle en Bjærgmand
En dag blev han inviteret til barsel i nabohøjen. Bjærgmanden i Borum Eshøj, havde fået sig en ny lille troldunge, så Bjærgmanden fra Hasle blev indbudt som fadder. Sådan en begivenhed blev der snakket og fortalt om i lange tider. Troldfolk forstår sig nemlig på at feste. Men nu skete der det uheldige, at Bjærgmandens kone blev meget slemt syg, og Bjærgmanden var derfor forhindret i at komme. Til sådan en fest var det god skik at give en faddergave. Sådan noget stod Bjærgmændene meget fast på og ve den stakkel som ikke efterkommer god skik.
Bjærgmanden fra Hasle faddersgave var en tung guldhammer. Han gik derfor op på sin høj for at smide den over til Bjærgmanden i Borum-Eshøj. Men idet Bjærgmanden stod og svingede den tunge guldhammer, gik denne pludselig af sit skafte og fløj tværs til nordvest og slog ned i en lavning ved Mundelstrup.
Hammeren slog et dybt hul i mulden og straks sprang en kilde frem, som derved skabte Gjeding Sø.

 
Turen fortsætter...
Kør videre af Geding Søvej til Husmandsstederne Geding Søvej (Nr.2 på kortet)
Tilbage til Geding_Kort Til Arkivets hjemmesider Til Tilst 200 aar